ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
โครงการอบรมป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
ให้กับนักเรียนชัน มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยเจ้าหน้าที่จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนพุทธมงคลวิทยารู้สึกยินดียิ่ง และขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่มาอบรม ขัดเกลาและพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาพฤติกรรมและความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2562,17:56   อ่าน 394 ครั้ง