ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง ผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพรลดละเลิกบุหรี่จากหญ้าดอกขาว
คณะผู้จัดทำ   นายเจนณรงค์   มัทธวรัตน์,   นายวชิระ  จันทร์หอม
อาจารย์ที่ปรึกษา   นางลัดดาวัลย์  หุ่นธานี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2562,13:39   อ่าน 108 ครั้ง